ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ន៍

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្Ashន៍អាស៊ីអ៊ីនប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកិននិងប៉ូលាបច្ចេកវិទ្យានិងសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យស៊ីឈួនសាកលវិទ្យាល័យស៊ីអាននិងសាស្ត្រាចារ្យមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ ជាមួយនេះអាស៉ីនអាចផ្តល់នូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងមានសមត្ថភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៃការកិននិងការខាត់ជាន់សម្រាប់អតិថិជន។

ជាមួយនឹងតម្លៃស្នូលខ្ពស់របស់យើងនៃផលិតផលដែលមានគុណភាពភាពជឿជាក់និងភាពជឿជាក់ជាមួយដៃគូរបស់យើងនិងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្strongន៍ដ៏រឹងមាំរបស់យើងយើងសង្ឃឹមដោយស្មោះថានឹងបន្តធ្វើការនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសហការជាមួយដៃគូសកលរបស់យើង។

អាហ្សីនលេចធ្លោនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដោយឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយក្រុមស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ourន៍របស់យើងធានាថាអេសអ៊ីនមានសមត្ថភាពនិយាយចេញដោយផលិតផលខ្លួនឯង។ ក្រុមស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្Dន៍អាហ្សីនបង្កើតមូលដ្ឋានអភិវឌ្developmentន៍ដ៏រឹងមាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្ហាញពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងផលិតផលនិន្នាការទីផ្សារនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។